Το ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σχολικό έτος 2006-2007 και σήμερα είμαστε περήφανοι για τις
      εργαστηριακές του υποδομές και την ποιότητα των αποφοίτων μας στους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο μας!
Yπηρετεί με συνέπεια την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στο χώρο των ΑΜΕΑ τα τελευταία 6 χρόνια.
Ιδρύθηκε στις 10/10/2005 (ΦΕΚ 1937 τ. Β΄) ως ΤΕΕ Β΄ βαθμίδας και μετατράπηκε σε ΕΠΑΛ στις 06/10/2008 (ΦΕΚ 2053 τ. Β΄)